Bu repo SAHI uygulamasını mantığını öğreniyoruz.

Overview

SAHI-Learn: SAHI'den Beraber Kodlamak İster Misiniz

teaser

Herkese merhabalar ben Kadir Nar. SAHI kütüphanesine gönüllü geliştiriciyim. Bu repo SAHI kütüphanesine yeni bir model nasıl ekleneceğini anlattım.

Geliştiriciler için SAHI Yol Haritası

1. DetectionModel(Detection)

Class ismini oluştururkan model isminin yanına DetectionModel(Detection) yazıyoruz.

Örnekler:

1.1 Mmdet:

class MmdetDetectionModel(DetectionModel)

1.2 Yolov5:

class Yolov5DetectionModel(DetectionModel):

1.3 Detectron2:

class Detectron2DetectionModel(DetectionModel)

1.4 TorchVision:

class TorchVisionDetectionModel(DetectionModel)

2.load_model():

Bu fonksiyon 3 aşamadan oluşmaktadır.

a. Kütüphaneyi import ediyoruz. PYPI desteği olmayan kütüphanelerin kurulumunu desteklenmiyor.

b. Modele girecek resimlerin image_size değerlerini güncellemeniz gerekiyor.

c. category_mapping değişkenini {"1": "pedestrian"} bu formatta olması gerekiyor.

Örnekler:

2.1 Mmdet:

def load_model(self):
  """
  Detection model is initialized and set to self.model.
  """
  try:
    import mmdet
  except ImportError:
    raise ImportError(
      'Please run "pip install -U mmcv mmdet" ' "to install MMDetection first for MMDetection inference."
    )

  from mmdet.apis import init_detector

  # create model
  model = init_detector(
    config=self.config_path,
    checkpoint=self.model_path,
    device=self.device,
  )

  # update model image size
  if self.image_size is not None:
    model.cfg.data.test.pipeline[1]["img_scale"] = (self.image_size, self.image_size)

  # set self.model
  self.model = model

  # set category_mapping
  if not self.category_mapping:
    category_mapping = {str(ind): category_name for ind, category_name in enumerate(self.category_names)}
    self.category_mapping = category_mapping

2.2 Yolov5:

  def load_model(self):
    """
    Detection model is initialized and set to self.model.
    """
    try:
      import yolov5
    except ImportError:
      raise ImportError('Please run "pip install -U yolov5" ' "to install YOLOv5 first for YOLOv5 inference.")

    # set model
    try:
      model = yolov5.load(self.model_path, device=self.device)
      model.conf = self.confidence_threshold
      self.model = model
    except Exception as e:
      TypeError("model_path is not a valid yolov5 model path: ", e)

    # set category_mapping
    if not self.category_mapping:
      category_mapping = {str(ind): category_name for ind, category_name in enumerate(self.category_names)}
      self.category_mapping = category_mapping

2.3 Detectron2:

def load_model(self):
  try:
    import detectron2
  except ImportError:
    raise ImportError(
      "Please install detectron2. Check "
      "`https://detectron2.readthedocs.io/en/latest/tutorials/install.html` "
      "for instalattion details."
    )

  from detectron2.config import get_cfg
  from detectron2.data import MetadataCatalog
  from detectron2.engine import DefaultPredictor
  from detectron2.model_zoo import model_zoo

  cfg = get_cfg()
  cfg.MODEL.DEVICE = self.device

  try: # try to load from model zoo
    config_file = model_zoo.get_config_file(self.config_path)
    cfg.merge_from_file(config_file)
    cfg.MODEL.WEIGHTS = model_zoo.get_checkpoint_url(self.config_path)
  except Exception as e: # try to load from local
    print(e)
    if self.config_path is not None:
      cfg.merge_from_file(self.config_path)
    cfg.MODEL.WEIGHTS = self.model_path
  # set input image size
  if self.image_size is not None:
    cfg.INPUT.MIN_SIZE_TEST = self.image_size
    cfg.INPUT.MAX_SIZE_TEST = self.image_size
  # init predictor
  model = DefaultPredictor(cfg)

  self.model = model

  # detectron2 category mapping
  if self.category_mapping is None:
    try: # try to parse category names from metadata
      metadata = MetadataCatalog.get(cfg.DATASETS.TRAIN[0])
      category_names = metadata.thing_classes
      self.category_names = category_names
      self.category_mapping = {
        str(ind): category_name for ind, category_name in enumerate(self.category_names)
      }
    except Exception as e:
      logger.warning(e)
      # https://detectron2.readthedocs.io/en/latest/tutorials/datasets.html#update-the-config-for-new-datasets
      if cfg.MODEL.META_ARCHITECTURE == "RetinaNet":
        num_categories = cfg.MODEL.RETINANET.NUM_CLASSES
      else: # fasterrcnn/maskrcnn etc
        num_categories = cfg.MODEL.ROI_HEADS.NUM_CLASSES
      self.category_names = [str(category_id) for category_id in range(num_categories)]
      self.category_mapping = {
        str(ind): category_name for ind, category_name in enumerate(self.category_names)
      }
  else:
    self.category_names = list(self.category_mapping.values())

2.4 TorchVision:

def load_model(self):
  try:
    import torchvision
  except ImportError:
    raise ImportError(
      "torchvision is not installed. Please run 'pip install -U torchvision to use this "
      "torchvision models'"
    )

  # set model
  try:
    from sahi.utils.torch import torch

    model = self.config_path
    model.load_state_dict(torch.load(self.model_path))
    model.eval()
    model = model.to(self.device)
    self.model = model
  except Exception as e:
    raise Exception(f"Failed to load model from {self.model_path}. {e}")

  # set category_mapping
  from sahi.utils.torchvision import COCO_CLASSES

  if self.category_mapping is None:
    category_names = {str(i): COCO_CLASSES[i] for i in range(len(COCO_CLASSES))}
    self.category_mapping = category_names

3.perform_inference():

Bu fonksiyonda 3 aşamada oluşmaktadır.

a. Kütüphanenin import edilmesi gerekiyor.

b. Resimlerin size değerinin güncellenmesi lazım.

c. Modelin tahmin kodlarının yazılması gerekiyor.

3.1 Mmdet:

def perform_inference(self, image: np.ndarray, image_size: int = None):
  """
  Prediction is performed using self.model and the prediction result is set to self._original_predictions.
  Args:
    image: np.ndarray
      A numpy array that contains the image to be predicted. 3 channel image should be in RGB order.
    image_size: int
      Inference input size.
  """
  try:
    import mmdet
  except ImportError:
    raise ImportError(
      'Please run "pip install -U mmcv mmdet" ' "to install MMDetection first for MMDetection inference."
    )

  # Confirm model is loaded
  assert self.model is not None, "Model is not loaded, load it by calling .load_model()"

  # Supports only batch of 1
  from mmdet.apis import inference_detector

  # update model image size
  if image_size is not None:
    warnings.warn("Set 'image_size' at DetectionModel init.", DeprecationWarning)
    self.model.cfg.data.test.pipeline[1]["img_scale"] = (image_size, image_size)

  # perform inference
  if isinstance(image, np.ndarray):
    # https://github.com/obss/sahi/issues/265
    image = image[:, :, ::-1]
  # compatibility with sahi v0.8.15
  if not isinstance(image, list):
    image = [image]
  prediction_result = inference_detector(self.model, image)

  self._original_predictions = prediction_result

3.2 Yolov5:

def perform_inference(self, image: np.ndarray, image_size: int = None):
  """
  Prediction is performed using self.model and the prediction result is set to self._original_predictions.
  Args:
    image: np.ndarray
      A numpy array that contains the image to be predicted. 3 channel image should be in RGB order.
    image_size: int
      Inference input size.
  """
  try:
    import yolov5
  except ImportError:
    raise ImportError('Please run "pip install -U yolov5" ' "to install YOLOv5 first for YOLOv5 inference.")

  # Confirm model is loaded
  assert self.model is not None, "Model is not loaded, load it by calling .load_model()"

  if image_size is not None:
    warnings.warn("Set 'image_size' at DetectionModel init.", DeprecationWarning)
    prediction_result = self.model(image, size=image_size)
  elif self.image_size is not None:
    prediction_result = self.model(image, size=self.image_size)
  else:
    prediction_result = self.model(image)

  self._original_predictions = prediction_result

3.3 Detectron2:

def perform_inference(self, image: np.ndarray, image_size: int = None):
  """
  Prediction is performed using self.model and the prediction result is set to self._original_predictions.
  Args:
    image: np.ndarray
      A numpy array that contains the image to be predicted. 3 channel image should be in RGB order.
  """
  try:
    import detectron2
  except ImportError:
    raise ImportError("Please install detectron2 via `pip install detectron2`")

  # confirm image_size is not provided
  if image_size is not None:
    warnings.warn("Set 'image_size' at DetectionModel init.")

  # Confirm model is loaded
  if self.model is None:
    raise RuntimeError("Model is not loaded, load it by calling .load_model()")

  if isinstance(image, np.ndarray) and self.model.input_format == "BGR":
    # convert RGB image to BGR format
    image = image[:, :, ::-1]

  prediction_result = self.model(image)

  self._original_predictions = prediction_result

3.4 TorchVision:

def perform_inference(self, image: np.ndarray, image_size: int = None):
  """
  Prediction is performed using self.model and the prediction result is set to self._original_predictions.
  Args:
    image: np.ndarray
      A numpy array that contains the image to be predicted. 3 channel image should be in RGB order.
    image_size: int
      Inference input size.
  """
  if self.model is None:
    raise ValueError("model not loaded.")

  from sahi.utils.torchvision import numpy_to_torch, resize_image

  if self.image_size is not None:
    image = resize_image(image, self.image_size)
    image = numpy_to_torch(image)
    prediction_result = self.model([image])

  else:
    prediction_result = self.model([image])

  self._original_predictions = prediction_result

4.num_categories():

Bu fonksiyonda tahmin edilen kategorilerin sayısını döndürmesi isteniyor.

4.1 Mmdet:

def num_categories(self):
  """
  Returns number of categories
  """
  if isinstance(self.model.CLASSES, str):
    num_categories = 1
  else:
    num_categories = len(self.model.CLASSES)
  return num_categories

4.2 Yolov5:

def num_categories(self):
  """
  Returns number of categories
  """
  return len(self.model.names)

4.3 Detectron2:

def num_categories(self):
  """
  Returns number of categories
  """
  num_categories = len(self.category_mapping)
  return num_categories

4.4 TorchVision:

def num_categories(self):
  """
  Returns number of categories
  """
  return len(self.category_mapping)

5.has_mask():

Bu fonksiyonda tahmin edilen kategorilerin maskleri olup olmadığını döndürmesi isteniyor.

5.1 Mmdet:

def has_mask(self):
  """
  Returns if model output contains segmentation mask
  """
  has_mask = self.model.with_mask
  return has_mask```
5.2 Yolov5:

5.2 Yolov5:

def has_mask(self):
  """
  Returns if model output contains segmentation mask
  """
  has_mask = self.model.with_mask
  return has_mask

5.3 Detectron2:

if get_bbox_from_bool_mask(mask) is not None:
  bbox = None
else:
  continue

5.4 TorchVision:

def has_mask(self):
  """
  Returns if model output contains segmentation mask
  """
  return self.model.with_mask

6.category_names():

Bu fonksiyonda tahmin edilen kategorilerin isimlerini döndürmesi isteniyor.

6.1 Mmdet:

def category_names(self):
  if type(self.model.CLASSES) == str:
    # https://github.com/open-mmlab/mmdetection/pull/4973
    return (self.model.CLASSES,)
  else:
    return self.model.CLASSES

6.2 Yolov5:

def category_names(self):
  return self.model.names

6.3 Detectron2:

# detectron2 category mapping
if self.category_mapping is None:
  try: # try to parse category names from metadata
    metadata = MetadataCatalog.get(cfg.DATASETS.TRAIN[0])
    category_names = metadata.thing_classes
    self.category_names = category_names

6.4 TorchVision:

def category_names(self):
  return self.category_mapping

7._create_object_prediction_list_from_original_predictions():

Bu fonksiyon da bir şablon üzerinden kodlama yapmanız sizin için daha rahat olacaktır. Fonksiyonunu altına direk bunu yazabilirsiniz.

original_predictions = self._original_predictions

# compatilibty for sahi v0.8.15
if isinstance(shift_amount_list[0], int):
  shift_amount_list = [shift_amount_list]
if full_shape_list is not None and isinstance(full_shape_list[0], int):
  full_shape_list = [full_shape_list]

Bundan sonra modeliniz tahminleme yaptıktan sonra bbox,mask,category_id, category_name ve score değerleri döndürmesi isteniyor. Bu değerleri object_prediction değişkeninin içindeki none değerleri yerine yazmanız gerekiyor. Aşağıdaki şablon yapısını da bozmamanız istenmektedir.

  object_prediction = ObjectPrediction(
    bbox=None,
    bool_mask=None,
    category_id=None,
    category_name=sNone,
    shift_amount=shift_amount,
    score=None,
    full_shape=full_shape,
  )
  object_prediction_list.append(object_prediction)

# detectron2 DefaultPredictor supports single image
object_prediction_list_per_image = [object_prediction_list]

self._object_prediction_list_per_image = object_prediction_list_per_image

7.1 Mmdet:

def _create_object_prediction_list_from_original_predictions(
  self,
  shift_amount_list: Optional[List[List[int]]] = [[0, 0]],
  full_shape_list: Optional[List[List[int]]] = None,
):
  """
  self._original_predictions is converted to a list of prediction.ObjectPrediction and set to
  self._object_prediction_list_per_image.
  Args:
    shift_amount_list: list of list
      To shift the box and mask predictions from sliced image to full sized image, should
      be in the form of List[[shift_x, shift_y],[shift_x, shift_y],...]
    full_shape_list: list of list
      Size of the full image after shifting, should be in the form of
      List[[height, width],[height, width],...]
  """
  original_predictions = self._original_predictions
  category_mapping = self.category_mapping

  # compatilibty for sahi v0.8.15
  shift_amount_list = fix_shift_amount_list(shift_amount_list)
  full_shape_list = fix_full_shape_list(full_shape_list)

  # parse boxes and masks from predictions
  num_categories = self.num_categories
  object_prediction_list_per_image = []
  for image_ind, original_prediction in enumerate(original_predictions):
    shift_amount = shift_amount_list[image_ind]
    full_shape = None if full_shape_list is None else full_shape_list[image_ind]

    if self.has_mask:
      boxes = original_prediction[0]
      masks = original_prediction[1]
    else:
      boxes = original_prediction

    object_prediction_list = []

    # process predictions
    for category_id in range(num_categories):
      category_boxes = boxes[category_id]
      if self.has_mask:
        category_masks = masks[category_id]
      num_category_predictions = len(category_boxes)

      for category_predictions_ind in range(num_category_predictions):
        bbox = category_boxes[category_predictions_ind][:4]
        score = category_boxes[category_predictions_ind][4]
        category_name = category_mapping[str(category_id)]

        # ignore low scored predictions
        if score < self.confidence_threshold:
          continue

        # parse prediction mask
        if self.has_mask:
          bool_mask = category_masks[category_predictions_ind]
        else:
          bool_mask = None

        # fix negative box coords
        bbox[0] = max(0, bbox[0])
        bbox[1] = max(0, bbox[1])
        bbox[2] = max(0, bbox[2])
        bbox[3] = max(0, bbox[3])

        # fix out of image box coords
        if full_shape is not None:
          bbox[0] = min(full_shape[1], bbox[0])
          bbox[1] = min(full_shape[0], bbox[1])
          bbox[2] = min(full_shape[1], bbox[2])
          bbox[3] = min(full_shape[0], bbox[3])

        # ignore invalid predictions
        if not (bbox[0] < bbox[2]) or not (bbox[1] < bbox[3]):
          logger.warning(f"ignoring invalid prediction with bbox: {bbox}")
          continue

        object_prediction = ObjectPrediction(
          bbox=bbox,
          category_id=category_id,
          score=score,
          bool_mask=bool_mask,
          category_name=category_name,
          shift_amount=shift_amount,
          full_shape=full_shape,
        )
        object_prediction_list.append(object_prediction)
    object_prediction_list_per_image.append(object_prediction_list)
  self._object_prediction_list_per_image = object_prediction_list_per_image

7.2 Yolov5:

def _create_object_prediction_list_from_original_predictions(
  self,
  shift_amount_list: Optional[List[List[int]]] = [[0, 0]],
  full_shape_list: Optional[List[List[int]]] = None,
):
  """
  self._original_predictions is converted to a list of prediction.ObjectPrediction and set to
  self._object_prediction_list_per_image.
  Args:
    shift_amount_list: list of list
      To shift the box and mask predictions from sliced image to full sized image, should
      be in the form of List[[shift_x, shift_y],[shift_x, shift_y],...]
    full_shape_list: list of list
      Size of the full image after shifting, should be in the form of
      List[[height, width],[height, width],...]
  """
  original_predictions = self._original_predictions

  # compatilibty for sahi v0.8.15
  shift_amount_list = fix_shift_amount_list(shift_amount_list)
  full_shape_list = fix_full_shape_list(full_shape_list)

  # handle all predictions
  object_prediction_list_per_image = []
  for image_ind, image_predictions_in_xyxy_format in enumerate(original_predictions.xyxy):
    shift_amount = shift_amount_list[image_ind]
    full_shape = None if full_shape_list is None else full_shape_list[image_ind]
    object_prediction_list = []

    # process predictions
    for prediction in image_predictions_in_xyxy_format.cpu().detach().numpy():
      x1 = int(prediction[0])
      y1 = int(prediction[1])
      x2 = int(prediction[2])
      y2 = int(prediction[3])
      bbox = [x1, y1, x2, y2]
      score = prediction[4]
      category_id = int(prediction[5])
      category_name = self.category_mapping[str(category_id)]

      # fix negative box coords
      bbox[0] = max(0, bbox[0])
      bbox[1] = max(0, bbox[1])
      bbox[2] = max(0, bbox[2])
      bbox[3] = max(0, bbox[3])

      # fix out of image box coords
      if full_shape is not None:
        bbox[0] = min(full_shape[1], bbox[0])
        bbox[1] = min(full_shape[0], bbox[1])
        bbox[2] = min(full_shape[1], bbox[2])
        bbox[3] = min(full_shape[0], bbox[3])

      # ignore invalid predictions
      if not (bbox[0] < bbox[2]) or not (bbox[1] < bbox[3]):
        logger.warning(f"ignoring invalid prediction with bbox: {bbox}")
        continue

      object_prediction = ObjectPrediction(
        bbox=bbox,
        category_id=category_id,
        score=score,
        bool_mask=None,
        category_name=category_name,
        shift_amount=shift_amount,
        full_shape=full_shape,
      )
      object_prediction_list.append(object_prediction)
    object_prediction_list_per_image.append(object_prediction_list)

  self._object_prediction_list_per_image = object_prediction_list_per_image

7.3 Detectron2:

def _create_object_prediction_list_from_original_predictions(
  self,
  shift_amount_list: Optional[List[List[int]]] = [[0, 0]],
  full_shape_list: Optional[List[List[int]]] = None,
):
  """
  self._original_predictions is converted to a list of prediction.ObjectPrediction and set to
  self._object_prediction_list_per_image.
  Args:
    shift_amount_list: list of list
      To shift the box and mask predictions from sliced image to full sized image, should
      be in the form of List[[shift_x, shift_y],[shift_x, shift_y],...]
    full_shape_list: list of list
      Size of the full image after shifting, should be in the form of
      List[[height, width],[height, width],...]
  """
  original_predictions = self._original_predictions

  # compatilibty for sahi v0.8.15
  if isinstance(shift_amount_list[0], int):
    shift_amount_list = [shift_amount_list]
  if full_shape_list is not None and isinstance(full_shape_list[0], int):
    full_shape_list = [full_shape_list]

  # parse boxes, masks, scores, category_ids from predictions
  boxes = original_predictions["instances"].pred_boxes.tensor.tolist()
  scores = original_predictions["instances"].scores.tolist()
  category_ids = original_predictions["instances"].pred_classes.tolist()

  # check if predictions contain mask
  try:
    masks = original_predictions["instances"].pred_masks.tolist()
  except AttributeError:
    masks = None

  # create object_prediction_list
  object_prediction_list_per_image = []
  object_prediction_list = []

  # detectron2 DefaultPredictor supports single image
  shift_amount = shift_amount_list[0]
  full_shape = None if full_shape_list is None else full_shape_list[0]

  for ind in range(len(boxes)):
    score = scores[ind]
    if score < self.confidence_threshold:
      continue

    category_id = category_ids[ind]

    if masks is None:
      bbox = boxes[ind]
      mask = None
    else:
      mask = np.array(masks[ind])

      # check if mask is valid
      if get_bbox_from_bool_mask(mask) is not None:
        bbox = None
      else:
        continue

    object_prediction = ObjectPrediction(
      bbox=bbox,
      bool_mask=mask,
      category_id=category_id,
      category_name=self.category_mapping[str(category_id)],
      shift_amount=shift_amount,
      score=score,
      full_shape=full_shape,
    )
    object_prediction_list.append(object_prediction)

  # detectron2 DefaultPredictor supports single image
  object_prediction_list_per_image = [object_prediction_list]

  self._object_prediction_list_per_image = object_prediction_list_per_image

7.4 TorchVision: Not: TorchVision kütüphanesinin geliştirilmeye devam etmektedir.

Owner
Kadir Nar
Junior Deep Learning Engineer at @gesund-ai
Kadir Nar
Implementation of the Triangle Multiplicative module, used in Alphafold2 as an efficient way to mix rows or columns of a 2d feature map, as a standalone package for Pytorch

Triangle Multiplicative Module - Pytorch Implementation of the Triangle Multiplicative module, used in Alphafold2 as an efficient way to mix rows or c

Phil Wang 17 Dec 23, 2021
Fermi Problems: A New Reasoning Challenge for AI

Fermi Problems: A New Reasoning Challenge for AI Fermi Problems are questions whose answer is a number that can only be reasonably estimated as a prec

AI2 11 Jan 12, 2022
simple artificial intelligence utilities

Simple AI Project home: http://github.com/simpleai-team/simpleai This lib implements many of the artificial intelligence algorithms described on the b

914 Jan 21, 2022
Deep Learning and Logical Reasoning from Data and Knowledge

Logic Tensor Networks (LTN) Logic Tensor Network (LTN) is a neurosymbolic framework that supports querying, learning and reasoning with both rich data

113 Jan 30, 2022
A large-scale video dataset for the training and evaluation of 3D human pose estimation models

ASPset-510 (Australian Sports Pose Dataset) is a large-scale video dataset for the training and evaluation of 3D human pose estimation models. It contains 17 different amateur subjects performing 30

Aiden Nibali 25 Jun 19, 2021
A library for uncertainty representation and training in neural networks.

Epistemic Neural Networks A library for uncertainty representation and training in neural networks. Introduction Many applications in deep learning re

DeepMind 137 Jan 28, 2022
Towards Rolling Shutter Correction and Deblurring in Dynamic Scenes (CVPR2021)

RSCD (BS-RSCD & JCD) Towards Rolling Shutter Correction and Deblurring in Dynamic Scenes (CVPR2021) by Zhihang Zhong, Yinqiang Zheng, Imari Sato We co

50 Jan 10, 2022
This repo is duplication of jwyang/faster-rcnn.pytorch

Faster RCNN Pytorch This repo is duplication of jwyang/faster-rcnn.pytorch C/C++ code are removed and easier to study. Python 3.8.5 Ubuntu 20.04.1 LTS

Kim Jihwan 1 Jan 13, 2022
Bringing Computer Vision and Flutter together , to build an awesome app !!

Bringing Computer Vision and Flutter together , to build an awesome app !! Explore the Directories Flutter · Machine Learning Table of Contents About

Padmanabha Banerjee 2 Jan 16, 2022
Example of a Quantum LSTM

Example of a Quantum LSTM

Riccardo Di Sipio 20 Dec 12, 2021
Semi-supervised Implicit Scene Completion from Sparse LiDAR

Semi-supervised Implicit Scene Completion from Sparse LiDAR Paper Created by Pengfei Li, Yongliang Shi, Tianyu Liu, Hao Zhao, Guyue Zhou and YA-QIN ZH

87 Jan 25, 2022
This is a vision-based 3d model manipulation and control UI

Manipulation of 3D Models Using Hand Gesture This program allows user to manipulation 3D models (.obj format) with their hands. The project support bo

Cortic Technology Corp. 33 Jan 05, 2022
Repository for the electrical and ICT benchmark model developed in the ERIGrid 2.0 project.

Benchmark Model Electrical and ICT System This repository contains the documentation, code, and models for the electrical and ICT benchmark model deve

ERIGrid 2.0 1 Nov 28, 2021
Learning-based agent for Google Research Football

TiKick 1.Introduction Learning-based agent for Google Research Football Code accompanying the paper "TiKick: Towards Playing Multi-agent Football Full

Tsinghua AI Research Team for Reinforcement Learning 58 Jan 28, 2022
A Fast Knowledge Distillation Framework for Visual Recognition

FKD: A Fast Knowledge Distillation Framework for Visual Recognition Official PyTorch implementation of paper A Fast Knowledge Distillation Framework f

Zhiqiang Shen 43 Jan 17, 2022
Repository for the paper "PoseAug: A Differentiable Pose Augmentation Framework for 3D Human Pose Estimation", CVPR 2021.

PoseAug: A Differentiable Pose Augmentation Framework for 3D Human Pose Estimation Code repository for the paper: PoseAug: A Differentiable Pose Augme

Pyjcsx 240 Jan 09, 2022
U-Net implementation in PyTorch for FLAIR abnormality segmentation in brain MRI

U-Net for brain segmentation U-Net implementation in PyTorch for FLAIR abnormality segmentation in brain MRI based on a deep learning segmentation alg

475 Feb 01, 2022
Predicting a person's gender based on their weight and height

Logistic Regression Advanced Case Study Gender Classification: Predicting a person's gender based on their weight and height 1. Introduction We turn o

1 Jan 31, 2022
Improved Fitness Optimization Landscapes for Sequence Design

ReLSO Improved Fitness Optimization Landscapes for Sequence Design Description Citation How to run Training models Original data source Description In

Krishnaswamy Lab 4 Jan 26, 2022
ToFFi - Toolbox for Frequency-based Fingerprinting of Brain Signals

ToFFi Toolbox This repository contains "before peer review" version of the software related to the preprint of the publication ToFFi - Toolbox for Fre

3 Oct 22, 2021